Grutsk! De mogelijkheden

 

 

PMT - Psychomotorische therapie

 

Psychomotorische therapie richt zich vooral op wat het lichaam aangeeft; spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Naast lichaamsbeleving staat ook bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel komen kinderen en jongeren letterlijk in beweging of staan ze juist stil bij de ervaringen. Vaak is er veel van het dagelijkse gedrag terug te zien in bewegings, belevings of spelgedrag. Het doel van psychomotorische therapie is het verminderen of wegnemen van psychosociale obstakels. Dit wordt bereikt door probleemsituaties anders te benaderen, kinderen opnieuw in hun kracht zetten en/of door acceptatie van zorgen en problemen die er zijn. Afhankelijk van de hulpvraag worden lichaamssignalen bewust ervaren, de weerbaarheid vergroot, emoties en gedachten herkent en wordt al bewegend inzicht en verandering gerealiseerd. Om de opgedane ervaringen binnen de psychomotorische therapie ook in het dagelijks leven toe te passen staat Grutsk voor afstemming op maat met ouders, overige hulpverlenende instanties en/of school. Psychomotorische therapie kan zowel preventief, in de vroegsignalering als ook als onderdeel van (multidisciplinaire) behandeling ingezet worden.

 

 

 

Bij psychomotorische therapie is er dus veel aandacht voor de lichamelijke kant van bijvoorbeeld somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid; kortom het niet lekker in je vel zitten. Om gevoelens en emoties te reguleren gebruiken kinderen het liefst hun lijf als aangrijpingspunt. Door hier op bewegings en lichaamsgerichte manier bewust van te worden kan door begrip van de taal die het lijf spreekt verandering en ontwikkeling ontstaan. Soms hoeven kinderen niet eens met woorden te praten bij PMT, vaak zegt het lichaamsbeeld, houdingsbeeld en de manier van doen genoeg om (onbewust) gedragsverandering tot stand te brengen en ervoor te zorgen dat kinderen minder zorgen en problemen ervaren en (weer) trots op zichzelf zijn!

 

Mindfulness cursus voor volwassenen met autisme

 

 

Mindfulness is een therapievorm die volwassenen met autisme kan helpen om meer rust (in hun hoofd) te krijgen. De mindfulness oefeningen vanuit de methode van Annelies Spek helpen onder andere om minder te piekeren, gedachten los te laten en meer contact te krijgen met je lichaam. Mindfulness is de eerste therapievorm voor volwassenen met autisme waarvan de effictiviteit uit wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. Voor meer informatie over deze training kan je kijken op www.mindfulnessbijautisme.nl De volgende cursus start in januari 2017, neem voor aanmelding of meer informatie contact op via de pagina contact op deze site.  

 

Aandacht training (mindfulness) voor kinderen van 4 t/m 12 jaar:

 

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met concentreren. Ze slapen niet goed, maken zich druk en hebben zorgen. Ze hebben ook moeite met ontspannen, of zomaar even niets doen. Ze zijn doorlopend online. Hun hoofd is te vol, de prikkels teveel. Ze ‘moeten’ zo veel.

Van zichzelf, van de school, van de maatschappij. Hoe leer je kinderen zichzelf tot rust te brengen, te stoppen met piekeren, te vertrouwen op kwaliteiten in zichzelf en zich staande te houden in de veeleisende 21ste eeuw?

 

Deze acht- tot tienweekse aandachtstraining (of mindfulnesstraining) volgens de kikker zit stil methode van Eline Snel is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de training van gemiddeld een uur per week leren kinderen om vanuit een vriendelijke, opmerkzame houding hun aandacht te stabiliseren, te richten en verplaatsen. Ze raken vertrouwd met hun binnenwereld, zonder meteen te hoeven oordelen over wat zij (of anderen) denken, voelen of ervaren. Ze leren omgaan met rust en onrust op momenten dat die er zijn. Daarnaast leren ze lastige gedachten en gevoelens te erkennen en niet weg te stoppen, of erdoor meegesleept te worden, maar er simpelweg vriendelijke aandacht aan te geven. En bovenal: ze leren aardig te zijn voor zichzelf en anderen. Een ‘ont-streste’ geest leert beter, vindt andere oplossingen voor dezelfde problemen en reageert minder impulsief vanuit de automatische piloot. Meer bewust en vanuit rust. En dat scheelt.

 

Vanuit Grutsk wordt deze kikker zit stil training vanaf 2017 zowel klassikaal, in kleine groepjes als ook individueel aangeboden. Nieuwsgierig? Vraag gerust om meer informatie! 

 

 

 

 

PGB begeleiding


Naast psychomotorische therapie biedt Grutsk ook individuele PGB begeleiding. Kinderen die bijvoorbeeld door hun autisme, ADHD of hechtingsproblematiek moeite hebben op sociaal, emotioneel, lichamelijk en/of cognitief gebied kunnen voor langer durende begeleiding bij Grutsk terecht. Vanuit aandacht en betrokkenheid wordt ondersteuning geboden. Ook binnen deze zorgvorm staat nauwe afstemming met ouders en waar nodig ook school voorop.

 

Groepsgerichte therapie/begeleiding

 

Binnen de groepsgerichte, soms klassikale begeleiding ligt het accent op de ervaring die bewegingsgericht wordt opgedaan. Kinderen leren voor zichzelf opkomen, worden meer weerbaar, leren samenwerken en grenzen van de ander en zichzelf verkennen en accepteren. Er wordt gewerkt vanuit een combinatie van de psychofysieke principes van rots en water, de methode HO! tot hier en niet verder en de 'kikker zit stil' methode van Eline Snel. Grutsk is actief op verschillende scholen en verzorgd altijd een aanbod op maat, aangepast op de hulpvraag van de leerlingen. Deze vorm van begeleiding vindt altijd plaats in het gymlokaal van school. 

 

Logeeropvang

 

 

Grutsk biedt zowel tijdens weekenden als school vakanties de mogelijkheid tot logeeropvang voor PGB houders. De logeeropvang bestaat uit samenhangende zorg in een beschermende woonomgeving. Tijdens de logeeropvang wordt uw kinderen een actief activiteitenprogramma op maat geboden. Uiteraard in afwisseling met de nodige rustmomenten. Voor meer vragen over logeeropvang voor uw kinderen kunt u contact opnemen via de contactpagina. Grutsk bied logeeropvang aan voor kinderen en jongeren tussen de 10 en 18 jaar.

 

Overig aanbod

 

Naast bovenstaande mogelijkheden is Grutsk ook in te schakelen voor het geven van workshops met betrekking tot het begeleiden en behandelen van jeugdigen en hun ouders met een specifieke hulpvraag. Daarnaast is Grutsk momenteel actief binnen het Ambulatorium van Hogeschool Windesheim. Het begeleiden en beoordelen van PMT studenten tijdens externe stageprojecten staat hierbij voorop. 

 

 

 

Kledingvoorschriften

 

Sportschoenen en kleding waar makkelijk in bewogen kan worden zijn aanbevolen. Voor de psychomotorische therapie in de sportzaal zijn zaalschoenen verplicht.

 

Locatie

 

Psychomotorische therapie wordt op de school van uw kind gegeven of in een sportzaal in de wijk waar u woont. Vaak wordt de zaal via de school vastgelegd en gereserveerd, soms wordt er via sportservice Zwolle gebruik gemaakt van het huren van een sportzaal.

 

De PGB begeleiding vindt veelal bij u thuis of in de directe leefomgeving van u en uw kinderen plaats.

 

Mindfulness training wordt gegeven in een rustige ruimte in Wijkcentrum de Enk of in een andere passende ruimte in Zwolle. 

 

Logeeropvang vindt vaak plaats op een van de waddeneilanden. Het vervoer wordt vanuit Zwolle geregeld. Het is ook mogelijk uw eigen voorkeur voor logeeropvang te bespreken, dan wordt er samen op zoek gegaan naar een geschikte locatie. De locatie voldoet altijd aan de eisen van een veilige, beschermde omgeving waar kinderen volop kunnen ervaren en ontdekken.